Obstruktivt søvnapnè syndrom (OSAS)

 
 
Obstruktivt søvnapné syndrom (OSAS), oppstår når luftveiene kollapser helt i svelget, og du ikke får oksygen til lungene.
Se film her!

Resultatet er hyppige oppvåkninger, som sammen med oksygenmangelen kan lede til en rekke alvorlige helseproblemer: 
 • Dagtretthet
 • Snorking (OSA)
 • Partner observerer pustestopp (apné)
 • Urolig søvn
 • Høyt blodtrykk
 • Våkner av å gispe etter luft
 • Morgenhodepine
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Depresjon
 • Irritabilitet
 • Seksuell dysfunksjon
 • Økt nattlige toalettbesøk pga økt urinproduksjon

Snorkere og OSAS pasienter får ikke nok av den ”dype søvnen” som er nødvendig for å ”hvile hjernen”, og for å få rett hormonproduksjon i kroppen. Resultatet blir at man ikke fungerer normalt i løpet av dagen.
 
Om du har mer enn 5 pustestopp i timen, der hvert stopp varer mer enn 10 sekunder, snakker vi om søvn-apné. Når din luftgjennomstrømning reduseres med 50 % i mer enn 10 sekunder, snakker vi om søvn-hypopné. Lider du av søvnapné bør du få stilt en diagnose snarest mulig slik at tilstanden kan behandles. Mange vet ikke at de har mange og lange pustestopp, samt at man kan finne ut av dette ved en enkel søvntest, gjennomført hjemme.

I Norge er det få søvnsentre som foretar søvntester for å kartlegge den enkeltes søvnmønster. Hos NOSI får du anledning til å teste din søvnkvalitet og antall pustestopp. Når diagnosen er stilt vil du ha behov for et individuelt tilpasset behandlingsprogram. Resultatet for mange udiagnostiserte og ubehandlede apnépasienter, er redusert livskvalitet og noen tilfeller en for tidlig død.

Skriv ut