En oversikt over de vanligste søvnlidelsene

 
 

Diagnosen pusteforstyrrelser under søvn stilles ved søvnundersøkelser. De kliniske symptomene hos voksne er kraftig snorking, observerte apneer, gisping etter luft med hyppig oppvåkning, urolig søvn og søvnighet på dagtid. Barn kan ofte reagere med hyperaktivitet og få lærings- og atferdsvansker. Ubehandlede pasienter har økt sykelighet og dødelighet. Første behandlingsalternativ for de med middels til alvorlig grad av pusteforstyrrelser under søvn er kontinuerlig overtrykksventilasjon. Alternative behandlinger er søvnapneskinner og i noen tilfeller kirurgisk behandling.


De vanligste søvnlidelsene: 
 • Insomni
 • Snorking og søvnapné
 • Døgnrytmeforstyrrelser
  • Forsinket søvnfasesyndrom
  • Jet lag (døgnvillhet ved reiser over tidssoner)
 • Hypersomnier
  • Narkolepsi
 • Parasomnier
  • Gå i søvne (somnambulisme)
  • Nattlige skrekkanfall (pavor nocturnus)
 • Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser
  • Restless legs (urolige bein)
  • Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)

Snorking - Søvn - Søvnproblemer - Søvnapne - Pustestopp - Dagtrøtt - Snorkebehandling - Pustestans - Søvnkvalitet - Lege - Spesialist - Tannlege - Bittskinne - Snorkeskinne - Søvnapneskinne

Skriv ut