Frie luftveier redder liv!

 
 
Somni er starten på en ny helseepoke når det gjelder søvnproblemer i Norge. Våre medisinske spesialister og spesialutdannede tannleger hjelper deg trygt og effektivt mot et bedre og kanskje lengre liv.

Somni er Norges eneste tverrfaglige, landsdekkende tilbud innen søvn med spesiell innretning på søvnapnè- og snorkebehandling samt insomni, døgnrytmeforstyrrelser og andre søvnlidelser. Selskapet besitter all nødvendig kompetanse, samt moderne diagnostiske verktøy som sikrer pasienten best mulig behandlingskvalitet. 

Colosseumklinikken AS er Skandinavias største private tannlegekjede bestående av 26 klinikker med 550 medarbeidere, hvorav 13 klinikker ligger i Norge. Sammen gjør Somni og Colosseumklnikken en nasjonal satsing innen fagfeltet søvn, med høy samordnet kompetanse på søvn og søvnapne og snorkeskinner. 

Våre systemer er tilpasset de offentlige kravene og kvalitetssikrer hele behandlingsforløpet.
Skriv ut