SØVNAPNÉSKINNER (SAS)

 
 
Somni tilbyr søvnapnéskinner fra Narval, Somnodent og TAP. Vi har god klinisk erfaring med disse skinnene, og hjelper pasienten med å velge den skinnen som er mest hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle.

Samtlige skinner er godkjent av Helsedirektoratet, er individuelt framstilt, justerbare (for pasienten), todelte, og med god holdbarhet og tilpasset den enkelte. De er fremstilt i anerkjente utprøvde materialer. 

Søvnapnéskinnen forhindrer underkjeve og tunge i å gli bakover og forhindrer at det myke vevet i halsen kollapser, og tetter igjen luftveiene (obstruksjon) under søvn. Dermed sikres det at en jevn tilstrekkelig luftstrøm når pasientens lunger. Dette kvalitetssikrer vi ved hjelp av en Apnélink, en effektiv, objektiv og lett måte å screene samt kartlegge effekten av søvnapnéskinnen. Den påviser snorking, apné, hypopné, luftveisbegresninger mv. og er validert av helsevesenet. Før utlevering av søvnapnéskinne, er det et generelt krav at munnhelsen er under kontroll. Snakk med oss om dette.

Har du spørsmål om behandlingen, er du velkommen til å ta kontakt med oss for ytterligere informasjon
Snorking - Søvn - Søvnproblemer - Søvnapne - Pustestopp - Dagtrøtt - Snorkebehandling - Pustestans - Søvnkvalitet - Lege - Spesialist - Tannlege - Bittskinne - Snorkeskinne - Søvnapneskinne

Skriv ut